พวกเราคือทีมงานคุณภาพ

พวกเราเกิดจากการรวมตัวของโปรแกรมเมอร์และกราฟิกมืออาชีพที่มีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ สวยงาม และใช้งานได้ง่าย ให้กับลูกค้า ตลอดจนการดูแลเว็บไซต์ การอัพเดทคอนเทนท์ กราฟิก ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอด พร้อมทั้งบริการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อให้เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

ในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค(facebook) ที่มีจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกเป็นจำนวนมากส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจากการติดตามสื่อหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ มาติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เข้าถึงได้ง่ายและมีเนื้อหาให้เลือกติดตามที่หลากหลายและมากมาย ด้านโฆษณาก็เช่นกันได้เปลี่ยนจากการนำเสนอบนช่องทางหลักมาให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก.

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พวกเราได้เห็นช่องทางการพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น จึงได้ศึกษาและพัฒนาการบริการทางด้านนี้คือ บริการรับสร้างเพจเฟสบุ๊ค ดูแลเพจเฟสบุ๊ค รับทำโฆษณาโปรโมทเพจเฟสบุ๊ค และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ใช้บริการกับเราเป็นจำนวนมาก โดยมีจุดเด่นคือ ประหยัดงบประมาณ ใช้ระยะเวลาจัดทำไม่นานแสดงผลได้ทันที เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก.

“PROTEIN SOFT : Power Of Internet”
โปรตีนซอฟท์ พลังแห่งอินเตอร์เน็ต ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

เราใส่ใจทุกงานบริการ

ผลงานทุกรายการ ที่เราให้บริการพัฒนาให้กับลูกค้า พวกเราตั้งใจและใส่ใจในการทำงาน เพื่อสร้างสรรค์ให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและเป็นที่ประทับใจของลูกค้ามากที่สุด.

ผลงานคุณภาพ

ทุกผลงานที่รับพัฒนา ต้องมีคุณภาพ ถูกต้อง ใช้งานได้อย่างเหมาะสม.

เพิ่มประสิทธิภาพ

ผลงานที่ลูกค้าได้รับ จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของท่าน.

ตรงตามเวลา

เรายึดมั่นในการตรงต่อเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามที่กำหนดไว้.

มีบริการหลังการขาย

เรามีบริการหลังการขาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง.