หมวดหมู่รายการ : เทคนิคการใช้ประโยชน์ Facebook

เก็บภาพผลงานที่เคยทำเพื่อสร้าง company profile บริษัท นำเสนอลูกค้าในอนาคต

เก็บภาพผลงานที่เคยทำเพื่อสร้าง company profile บริษัท นำเสนอลูกค้าในอนาคต

 

หากตัวเราเองเป็นลูกค้าที่ต้องการจะก่อสร้างหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น บ้าน โรงรถ ห้องครัว ห้องน้ำ หลังคา หรือแม้กระทั่งรั้วบ้าน เราก็จะมักไปหาข้อมูลของช่างหรือผู้รับเหมา หลายๆ ท่านเพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆ มาประกอบการพิจารณาในการเลือกช่างหรือผู้รับเหมาท่านนั้น และเมื่อเราเป็นลูกค้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าช่างหรือผู้รับเหมาท่านนั้นๆ มีผลงานดีแค่ใหนตรงใจเรารึเปล่า เราก็จะต้องดูผลงานที่ผู้รับเหมาท่านนั้นๆ ที่เคยทำมา ไม่ว่าจะเป็นการถามจากลูกค้าท่านอื่น ที่เคยจ้างงานกันมา หรือดูจากไซต์จริงที่เคยทำมา หรือจากเพื่อนแนะนำมา แต่หากไม่สะดวกในการหาข้อมูลเหล่านี้ล่ะ เราจะไปดูข้อมูลจากใหน แต่พอดีผู้รับรายนั้นเกิดมี company profile ของบริษัท หรือ ภาพถ่ายผลงานพร้อมรายละเอียดที่เคยทำมา ไม่ว่าจะเป็นรูปเล่มเอกสารหรือไฟล์ดิจิตอล หรือเว็บไซต์ที่มีการแนะนำผลงานต่างๆ ก็จะทำให้ลูกค้าประดับใจและมีความน่าเชื่อถือส่งผลให้เลือกจ้างงานกับผู้รับเหมารายนั้นก็เป็นได้

 

company profile บริษัท เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอข้อมูลแก่ลูกค้าในครั้งแรกที่ได้เห็นข้อมูลผลงานของผู้รับเหมา เพราะลูกค้าโดยส่วนมากมักจะไม่ค่อยได้ไปเห็นไซต์งานที่ผู้รับเหมารายนั้นเคยปฏิบัติงานมา ดังนั้นจะอาศัยการพิจารณาจาก company profile เป็นหลัก โดยส่วนมากมักจะเป็นการดูจากรูปภาพที่เคยทำมา รายละเอียดของไซต์งานต่างๆ ดังนั้นผู้รับเหมาที่มีความคิดที่ทันสมัยและมองโอกาสการเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ควรจำเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลในผลงานที่ตนเองเคยรับงานมา โดยที่สำคัญที่สุดควรจะเป็นการถ่ายภาพผลงานที่เคยรับมา ควรถ่ายตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเน้นหนักในส่วนของโครงสร้างของงานที่ทำ และผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในมุมต่างๆ ที่สวยงาม โดยควรจะถ่ายภาพเก็บให้มีจำนวนมากพอประมาณเพื่อที่เราจะได้คัดเลือกในอีกขั้นตอนหนึ่ง และควรแยกเป็นโฟลเดอร์หรือกลุ่มไว้ พร้อมทั้งทำไฟล์เอกสารประกอบไว้โดยมีหัวข้อหลักๆ เช่น ชื่อโครงการ ราคา วันที่เริ่ม สถานที่ รายละเอียดโครงการอย่างย่อ เป็นต้น เมื่อคัดกรอกรูปภาพได้แล้วควรจะทำการจัดรูปแบบของเอกสารที่มีภาพประกอบและรายละเอียดประกอบรูปภาพด้วย อาจจะทำใส่ใน ms word หรือไฟล์เอกสารในรูปแบบอื่นๆ ก็ได้ โดยรูปแบบหากนึกรูปแบบไม่ออก ก็ควรจะนึกรูปแบบของรายงานที่เคยเรียนมาตอนชั้น ประถมหรือมัธยม ก็ได้โดยเน้นให้มีรูปภาพเป็นหลักและมีภาพประกอบใต้ภาพโดยมีหน้าปกเป็นชื่อโครงการและสถานที่ปฏิบัติงานเป็นต้น หรือหากมีงบประมาณพอที่จะจ้างระดับมือชีพทำให้ก็ได้โดยค่าใช้จ่ายในการจ้างทำในปัจจุบันจะมีราคาที่ไม่แพงมากนัก หรือบางครั้งอาจจะจ้างทำเป็นในรูปแบบเว็บไซต์เลยก็ได้

 

ผู้รับเหมาทุกท่าน ควรจะจำไว้ว่าการไปคุยกับลูกค้าในการจะตกลงรับงานทุกครั้งต้องนำ company profile บริษัท หรือ เอกสารแนะนำบริษัทติดตัวไปนำเสนอลูกค้าทุกครั้งจะทำให้ลูกค้าของท่านได้เห็นผลงานของท่านที่เคยปฏิบัติงานมา ทำให้เกิดความประทับใจที่ได้เห็นข้อมูลจริง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้รับเหมาเอง โดยข้อมูลที่นำมาทำ company profile บริษัทนั้นก็จะมาจากการเก็บข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายของงานที่เคยทำมาเช่นกัน ดังนั้นอีกอย่างที่จะลืมไม่ได้ก็คือ ควรจะถ่ายภาพผลงานที่ทำทุกครั้งเมื่อได้รับงานมา เพื่อจะใช้ในการนำเสนอลูกค้าในอนาคตต่อไป

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ข้อได้เปรียบของผู้รับเหมาและธุรกิจก่อสร้าง

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ข้อได้เปรียบของผู้รับเหมาและธุรกิจก่อสร้าง

 

ในยุคสมัยที่การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แทบจะพูดได้ว่าทุกคนที่อยู่ในช่วงอายุของวัยรุ่น และวัยทำงาน จำเป็นจะต้องมีทุกคน ไม่ว่าจะใช้ในทางบันเทิง ใช้ในทางการศึกษา หรือใช้ในการทำงาน แล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละคน โดยโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นและระบบอินเตอร์เน็ตก็มีความเร็วเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถรองรับระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ด้วย ดังนั้นจึงทำให้สมาร์ทโฟนสามารถทำงานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าหรือรับสาย เหมือนวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกเริ่มที่กำเนิดขึ้นมา หรือ ใช้เล่นอินเตอร์เน็ต เข้าเว็บไซต์ต่างๆ เล่นแซตพูดคุยกับเพื่อนทั้งระบบเสียงและระบบภาพ จองตั๋วเครื่องบิน ใช้จ่ายค่าต่างๆ เป็นต้น และมีบางเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมได้สร้างแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมของเว็บไซต์ตัวเองขึ้นให้ใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ จึงทำให้ผู้ใช้งานสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เพียงแต่อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถเชื่อมต่อสัญญาอินเตอร์เน็ตได้

 

เนื่องจากสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างสูง จึงทำให้ภาคธุรกิจในด้านต่างๆ หันมาให้ความสนใจในการทำการตลาดผ่านช่องทางเหล่านี้ และได้ผลตอบรับที่ดีมาก จากกลุ่มผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน ผู้รับเหมาที่ประกอบธุรกิจด้านก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน โดยผู้รับเหมาที่เห็นช่องทางการทำตลาดบนอินเตอร์เน็ตมักจะประสบความสำเร็จกว่าคู่แข่งที่ไม่ให้ความสนใจหรือมองไม่เห็นประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้ก็ทำให้เสียเปรียบในด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในธุรกิจก่อสร้างของตนเอง ผู้รับเหมาที่มีความคิดทันสมัยมักจะให้ความสำคัญในการทำการตลอดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือการทำการตลาดออนไลน์เพราะจะทำให้เข้าถึงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย

 

เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายมักจะนิยมใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการช่างหรือผู้รับเหมาที่มีข้อมูลอยู่บนระบบอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้างด้านใดก็ตาม กลุ่มลูกค้ามักจะค้นหาข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตก่อนเป็นอันดับแรกแทนที่จะไปเสาะหาจากช่องทางอื่นๆ เนื่องจากมีความสะดวกกว่าและประหยัดเวลาในการค้นหา โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นหลังเลิกงาน หรือช่วงเวลากลางคืนที่ผู้คนนอนหลับกันแล้ว หากผู้รับเหมาหรือผู้ที่มีธุรกิจทางด้านก่อสร้างได้ให้ความสนใจและได้ทำการตลาดออนไลน์บนระบบอินเตอร์เน็ต จะทำให้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลในการให้บริการต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและมากมาย ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจก่อสร้างโดยไม่จำเป็นต้องไปหาลูกค้าเอง แต่จะเป็นลูกค้าที่จะติดต่อกลับมาหาช่าง ผู้รับเหมา หรือเจ้าของธุรกิจก่อสร้าง ตามข้อมูลที่ได้ทำการตลาดออนไลน์เอาไว้ และส่งผลให้ธุรกิจที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

มอบตำแหน่งให้ google เป็นนักการตลาดที่ควรได้รับเงินเดือนสูงที่สุดในบริษัท

มอบตำแหน่งให้ google เป็นนักการตลาดที่ควรได้รับเงินเดือนสูงที่สุดในบริษัท

 

เว็บไซต์ google.com ปัจจุบันเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งของโลกที่มีผู้เข้าใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยผู้ใช้งานส่วนมากจะนิยมเข้ามาใช้งานในการค้นหาข้อมูลต่างๆ โดยที่เว็บไซต์ google.com จะแสดงข้อมูลในการค้นหาออกมาเป็นลำดับแล้วให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ใดต่อ โดยหากมองเปรียบเทียบก็จะเปรียบเสมือนสถานีขนส่งใหญ่ที่มีผู้คนมารอเข้าคิว เพื่อจะเลือกเดินทางว่าไปที่ใหนดี แต่จะเป็นสถานที่ใหญ่มากสามารถลองรับผู้คนได้ไม่จำกัดจำนวน และเปิดทำงานอยู่ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด ผู้ใช้งานจะมีทุกเพศ ทุกวัย และทุกๆเรื่องที่มีความสนใจ ไม่มีการกำหนดว่าจะต้องสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยคาดการณ์ว่าลักษณะการทำงานของเว็บไซต์ google ที่มีหลักการแบบนี้ยังจะได้รับความนิยมไปอีกยาวนานในอนาคต หรืออาจจจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนกัน

 

จากการที่มีจำนวนผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากเหล่านี้ ทางเว็บเว็บไซต์ google.com จึงใช้เป็นช่องทางในการหารายได้เข้าสู่เว็บไซต์โดยการเปิดให้มีการโฆษณาที่หน้าเว็บไซต์นั้นได้ โดยมีหลักการพื้นฐานคือ โฆษณาใดที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ตามคำค้นเหล่านั้นก็จะแสดงโฆษณานั้นขึ้นมาในตำแหน่งที่จัดไว้เพื่อเป็นการโฆษณาโดยเฉพาะและไม่เกี่ยวกับส่วนของการแสดงข้อมูลของคำค้นหลักที่มีอยู่แล้ว และจะคิดค่าโฆษณา โดยคิดเป็นการคลิกต่อครั้งของผู้เยียมชมที่เข้ามาคลิกในโฆษณาที่แสดงในพื้นที่โฆษณาเหล่านั้น แต่ค่าโฆษณาจะถูกหรือแพงจะถูกกำหนดโดยนโยบายของทางเว็บไซต์ google.com เอง โดยผู้ต้องการลงโฆษณาก็จะสามารถเป็นผู้เลือกได้ว่าต้องการลงโฆษณานั้นที่คำค้นว่าคำใดหรือใช้แบบกลุ่มคำแบบวลีก็ได้ และสามารถกำหนดระยะเวลา ช่วงเวลา ตลอดจนกำหนดค่าใช้จ่ายต่อวัน ได้อีกด้วย นอกจากนั้นแล้วยังสามารถกำหนดค่าต่างๆ สำหรับการแสดงโฆษณาที่มาจากการค้นหาได้อีกด้วย

 

ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันกับผู้คนทั่วโลกมักจะนิยมเข้าเว็บไซต์ google.com ก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อต้องการจะหาข้อมูลอะไรสักอย่าง ดังนั้นการแสดงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ google.com จึงได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นกัน โดยบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการในด้านต่างๆ มักจะนิยมลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ google.com เป็นหลัก ตัวอย่างที่สังเกตุได้ง่ายที่สุดคือเว็บไซต์ ลาซาด้า ที่จัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตจะทุ่มทุนอย่างมากในการลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์นี้ โดยอาจเรียกได้ว่างบโฆษณาหลักจะใช้กับการทำการตลาดผ่านเว็บไซต์ google.com มากที่สุด เนื่องจากได้ผลตอบรับที่ดีมากคุ้มค่าต่อการลงทุน และยังมีบริษัทในประเทศไทยอีกหลายๆ บริษัทที่ให้ความสนใจต่อการลงทุนผ่านเว็บไซต์นี้ เนื่องจากได้ผลตอบกลับมาที่รวดเร็วและตรงเป้าหมาย สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายได้หากเทียบกับการลงโฆษณาแบบอื่นแล้ว ถือว่าคุ้มค่ามากกว่า โดยกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจอย่างแน่นอนผ่านการคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่งจากระบบของเว็บไซต์เอง และมีอยู่เป็นจำนวนมาก หากเรามองเว็บไซต์ google.com เป็นพนักงานการตลาดแล้วควรถือว่าเป็นพนักงานที่ยอดเยียมอันดับหนึ่ง ไม่ต้องมีสวัสดิการอื่นๆ ไม่ต้องมีสถานที่ทำงานในบริษัท ไม่มีการเรียกร้องใดๆ โดยค่าใช้จ่ายที่เสียไปเป็นค่าตอบแทนที่จะส่งผลดีต่อบริษัททุกอย่าง ดังนั้นหน่วยงานหรือบริษัทควรจะลงทุนในด้านการโฆษณา ในสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ google.com ให้มากเป็นอันดับหนึ่ง โดยท่านเจ้าของธุรกิจจะพบว่าการลงทุนที่ให้ไปนั้นจะส่งผลย้อนกลับมาในทางที่ดีและสร้างผลกำไรต่อหน่วยงานหรือบริษัทของท่านเป็นอย่างมาก

ระหว่าง facebook กับ google ควรเลือกเว็บไซต์ใหนในการลงโฆษณาออนไลน์

ระหว่าง facebook กับ google ควรเลือกเว็บไซต์ใหนในการลงโฆษณาออนไลน์

 

ในโลกที่เทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เกินกว่าครึ่งโลกอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ครอบคลุมไปทุกสังคมและวัฒนธรรมเกือบทุกประเทศโดยเฉพาะ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ โดยมีเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้เข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ และในหลายปีมานี้เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสองอันดับแรกของโลกก็คือ เว็บไซต์ google.com และเว็บไซต์ facebook.com โดยทั้งสองเว็บไซต์มีจุดมุ่งหมายในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาที่แตกต่างกัน โดยเว็บไซต์ google.com ที่ได้รับความนิยมมาก่อนและยังได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการภายในเว็บไซต์ต่างๆ โดยเว็บไซต์ google.com จะนำผลของการค้นหามาแสดงลำดับให้ผู้ใช้งานได้เลือกเข้าไปดูข้อมูลแต่ละเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาภายในเว็บไซต์สัมพันธ์กับคำค้นที่ต้องการเหล่านั้น ส่วนเว็บไซต์ facebook.com เป็นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ โดยผู้ใช้งานจะนิยมใช้งานในด้านสังคมทั้งการแสดงข้อมูลและรับข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้อื่นๆ นำเข้าข้อมูลมาแสดงบนเว็บไซต์ facebook.com และบางครั้งอาจมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อความ รูปภาพ สัญญาลักษณ์แสดงอารมณ์ เป็นต้น

 

กลุ่มเป้าหมายเว็บไซต์ facebook.com และเว็บไซต์ google.com ทั้งสองเว็บไซต์จะมีกลุ่มเป้าหมายที่คาบเกี่ยวกับอยู่เพียงแต่การเข้าใช้งานของทั้งสองเว็บไซต์จะแตกต่างกัน โดยผู้ใช้งานทั้งสองเว็บไซต์นี้อาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ ในส่วนของเว็บไซต์ google.com ผู้ใช้งานหลักมักจะเป็นผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยที่ไปที่นิยมใช้สืบค้นข้อมูลไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป โดยส่วนมากเกือบจะทุกคนที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้มักจะรู้จักและเข้าใช้งานเว็บไซต์ google.com เป็นแทบทุกคน ส่วนเว็บไซต์ facebook.com โดยส่วนมากผู้ใช้งานมักเป็น วัยรุ่น วัยทำงาน ตลอดจนไปถึงวัยเกษียณอายุการทำงานแล้วก็นิยมเข้ามาใช้งานเหมือนกัน และอีกด้านหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือกลุ่มธุรกิจต่างๆ ก็นิยมเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ faceboo.com เหมือนกัน โดยนิยมใช้ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตนเองในด้านต่างๆ ให้ผู้ใช้งานอื่นๆ โดยทั่วไปได้รับทราบ ดังนั้งผู้ใช้งานเว็บไซต์ google.com และ facebook.com อาจจะเป็นกลุ่มที่คาบเกียวกันอยู่ แต่หากมองในจำนวนการใช้งานแล้วเว็บไซต์ google.com จะมีผู้ใช้งานมากกว่า เนื่องจากเป็นไซต์ที่ใช้ค้นหาข้อมูลทุกๆ อย่างโดยทั่วไป ซึ่งแตกกต่างจากเว็บไซต์ facebook ที่ผู้ใช้งานส่วนมากจะเน้นในทางสังคมออนไลน์บนโลกอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่

 

จากที่ได้อธิบายรายละเอียดในด้านต่างๆ ของทั้งสองเว็บไซต์ที่ผ่านมาข้างต้น เราได้เห็นจุดหมายและผู้ใช้งานของทั้งสองเว็บไซต์นั้นจะมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยจากที่มีผู้ใช้งานเว็บไซต์ google.com และเว็บไซต์ facebook.com เป็นจำนวนมากนี้เอง ทั้งสองเว็บไซต์จึงได้มีวิธีการหารายได้ โดยวิธีการเก็บค่าแสดงโฆษณาของลูกค้าบนเว็บไซต์ google.com และเว็บไซต์ facebook.com โดยได้มีลูกค้าที่ลงโฆษณากับเว็บไซต์ทั้งสองเว็บไซต์นี้เป็นจำนวนมากเนื่องได้รับผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายนั่นก็คือผู้เว็บไซต์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้เห็นโฆษณาแสดงอยู่และคลิกเข้าไปตามโฆษณาที่แสดงอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน จึงทำให้ลูกค้าที่ลงโฆษณาประสบความสำเร็จในด้านประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี และส่งผลถึงเป้าหมายที่คาดหวังไว้ จึงทำให้ได้รับนิยมในการลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ google.com และเว็บไซต์ faceboo.com เป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่า win-win ทั้งสองฝ่าย ดังนั้นในส่วนภาคธุรกิจในปัจจุบันได้ความสำคัญในลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ทั้งสองเว็บไซต์นี้เป็นจำมาก

 

ส่วนในด้านการตัดสินใจเลือกลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ google.com หรือเว็บไซต์ facebook.com ว่าควรเลือกเว็บไซต์ใด ผู้ที่ต้องการลงโฆษณาควรพิจารณาจากกลุ่มผู้ใช้งานของเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์และประเภทความนิยมของผู้ใช้งานเป็นหลักในการพิจารณา เว็บไซต์ facebook.com ผู้ใช้งานส่วนมากจะเป็นวัยรุ่น วัยทำงาน ตลอดจนวัยเกษียณอายุการทำงานเข้ามาใช้งานในด้านการปฏิสัมพันธ์ การเล่าเรื่อง การบริโภคข้อมูลข่าวสารทางสังคมที่ตนเองสนใจ เป็นหลัก ดังนั้น ผู้ที่ต้องการลงโฆษณาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับทางด้านนี้ควรให้ความสำคัญกับการโฆษณาบนเว็บไซต์ facebook.com เป็นหลัก ส่วนเว็บไซต์ google.com ผู้ใช้งานนิยมเป็นบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และไม่ได้มุ่งเน้นด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคมออนไลน์เป็นหลัก ดังนั้นผู้ที่ต้องการลงโฆษณาที่ไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายทางด้านสังคมออนไลน์เป็นหลักหรือกลุ่มเป้าหมายโดยทั่วๆไปๆ ควรให้ความสำคัญกับการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ google.com เป็นหลัก หากต้องการบรรลุจุดมุ่งหมายในการลงโฆษณาออนไลน์นั้นควรให้ความสำคัญกับการพิจารณากลุ่มเป้าหมายและค่านิยมในการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานทั้งสองเว็บไซต์นี้เป็นหลัก และต้องพิจารณาด้านอื่นๆ ที่เกียวข้องด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา รูปแบบของการลงโฆษณา ระยะเวลาในการลงโฆษณาและอีกหลายด้าน  เป็นต้น

เทคนิคการเลือกภาพประกอบการรีวิว สินค้าและบริการ บนสื่อออนไลน์เพื่อดึงดูความสนใจ

เทคนิคการเลือกภาพประกอบการรีวิว สินค้าและบริการ บนสื่อออนไลน์เพื่อดึงดูความสนใจ

 

รูปภาพของสินค้า ที่ใช้ประกอบบนเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ดึงดูดและเป็นจุดสังเกตุที่สำคัญของการนำเสนอสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ โดยเมื่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาเห็นรูปภาพที่ใช้ประกอบในรายละเอียดของสินค้าและรูปภาพนั้นมีความสวยงาม จะเป็นสิ่งแรกที่ทำให้ลูกค้าประทับใจหรืออาจตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้นได้ทันทีก็อาจเป็นได้ หากกลับกันเมื่อลูกค้าได้เห็นรูปสินค้าที่ไม่สวยงามหรือไม่เหมาะสม ก็อาจจะไม่พิจารณาในตัวสินค้านั้นได้ จึงทำให้ผู้ขายหรือผู้นำเสนอเสียโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการนั้นๆ ได้ ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำรูปภาพประกอบรายละเอียดของสินค้าและบริการควรให้ความสำคัญต่อการนำรูปภาพที่จะใช้ประกอบรายละเอียดของสินค้าและรายละเอียดควรจะมีความสวยงามและเหมาะสมกับสินค้าและบริการ รูปภาพควรมีขนาดที่สมดุลกับการการนำเสนอ และมีความคมชัด อาจจะมีการปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนและสวยงาม ไม่ควรจะปรับแต่งรูปภาพให้ผิดเพี้ยนจากรูปที่แท้จริงมากเกินไป เพราะอาจทำให้ลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าและได้รับสินค้าแล้วเกิดการไม่พอใจต่อสินค้าที่ไม่เหมือนในรูปภาพแสดงไว้ในเว็บไซต์ก็เป็นได้

 

การที่จะนำรูปภาพไปใช้ประกอบในการรีวิวสินค้าบนสื่อออนไลน์หรือบนเว็บไซต์นั้น เราควรคำนึงถึงรูปของสินค้าที่แท้จริงก่อนเป็นอันดับแรก หากรูปสินค้าที่ไปหาในเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ตมาก็จะควรจะเป็นรูปภาพ ที่เป็นรูปภาพของสินค้านั้นจริงๆ หากถ่ายจากภาพสินค้าจริงๆ ควรจัดมุมการวางสินค้าให้เหมาะสมและเห็นตัวสินค้าที่ชัดเจน เมื่อได้ภาพถ่ายออกมาแล้วควรมีการปรับแต่งภาพให้ดูดี ทั้งในด้านแสงและความชัดชัดของรูปภาพ ไม่ควรปรับแต่งภาพให้ผิดเพี้ยนจากรูปภาพจริงมากเกินไป และควรเลือกมุมที่เห็นสินค้าได้ชัดเจนและสามารถบอกรายละเอียดที่ต้องการของสินค้าได้มากที่สุดเพื่อจะทำให้ลูกค้าได้นำข้อมูลจากรูปภาพประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้ ส่วนอาจจะมีการเพิ่มเติมกราฟิกหรือพื้นหลังของสินค้าที่มักนิยมทำกันในปัจจุบันก็อาจทำได้เพื่อดึงดูความสนใจของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ อย่างเช่น ในส่วนของสินค้าที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโด มักจะมีรูปภาพที่ปรับแต่งและมีการนำภาพอื่นๆ มาประกอบด้วย ก็ควรจะระบุว่าภาพที่ใช้นั้นมีการปรับแต่งหรือเพิ่มรายละเอียดอื่นๆ เข้าไปโดยการปรับแต่งทางด้านกราฟิกเป็นต้น ก็จะทำให้ลูกค้าเข้าใจในตัวสินค้ามากยิ่งขึ้น

 

การเลือกรูปภาพมาประกอบในการรีวิวบนเว็บไซต์ หรือ ประกอบรายละเอียดของสินค้าและบริการบนเว็บไซต์นั้น สรุปแล้วต้องมีความสวยงามและความชัดเจนในรายละเอียด อาจจะมีการนำรูปภาพอื่นๆมาประกอบเพื่อให้เกิดความสวยงามได้แต่ต้องระบุไว้ให้ผู้รับชมทราบด้วยว่าเป็นรูปภาพที่ใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามของรูปประกอบหลัก รูปภาพจะต้องสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เกิดความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นได้ หรืออาจจะบอกรายละเอียดสินค้านั้นๆได้ทันทีจะเป็นสิ่งที่ดีมาก จากผลการวิจัยเรื่องบุคคลทั่วไปจะให้ความสนใจในตัวของรูปภาพบนเว็บไซต์ก่อนเป็นลำดับแรก แล้วถึงจะให้ความสนใจในรายละเอียดที่เป็นตัวหนังสือหรือด้านอื่นๆ รองลงมาตามลำดับ ดังนั้นผู้ที่จะนำรูปภาพไปประกอบในการรีวิวสินค้าหรือรายละเอียดของสินค้าหรือบริการควรต้องให้ความสำคัญของการเลือกและจัดทำรูปภาพเป็นอย่างมากเพื่อประสบความสำเร็จในการนำเสนอต่อลูกค้าและส่งผลให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเราได้

เรียนรู้การใช้งานธนาคารออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ อนาคตอันใกล้มันคือสิ่งจำเป็นแน่นอน

เรียนรู้การใช้งานธนาคารออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ อนาคตอันใกล้มันคือสิ่งจำเป็นแน่นอน

 

การทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้นเป็นอย่างมาก เพียงแค่ท่านมีสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใด ก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การชำระค่าสินค้าและบริการ และอื่นๆ อีกมากมาย และช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปธนาคารหรือสถานที่ที่รับชำระค่าสาธารณูปโภคด้านต่างๆ บางครั้งสถานที่เหล่านั้นจะมีเวลาปิดบริการหรือผู้งานอาจจะเยอะมากทำให้ต้องรอคิวในการบริการเป็นเวลานานจึงทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร หรือบางครั้งอาจจะทำให้เสียโอกาส อาทิเช่น การชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินหรือบริการมีเวลากำหนดให้ชำระที่ระบุไว้ จึงทำให้ท่านพลาดโอกาสในบริการเหล่านั้นได้ หรือ พลาดโอกาสให้แก่คู่แข่ง เช่น การประมูลสินค้าออนไลน์ที่มีเวลาชำระที่กำหนดไว้แน่นอน เมื่อเลยเวลาไม่ชำระก็อาจจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ประมูลลำดับถัดไปก็เป็นได้

 

ระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์ปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน ที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ได้พัฒนาระบบออกมาในรูปแบบของแอบพลิเคชั่น (โปรแกรมที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน) ที่ให้ลูกค้าของแต่ละสถาบันนั้นดาวน์โหลดนำมาติดตั้งไว้ที่สมาร์ทโฟนของลูกค้าเอง โดยการใช้งานก็เพียงแค่สมัครสมาชิกก่อน หลังจากนั้นก็เข้าสู่แอบพลิเคชั่นแล้วใส่ Username และ Password ท่านก็สามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ที่สถาบันการเงินต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้ โดยระบบความปลอดภัยมักจะใช้ในรูปแบบรหัสยืนยัน (OTP) ที่ส่งมาให้ในรูปแบบ SMS เป็นตัวเลขและนำมาใส่ในแอบพลิชั่นนั้นๆ เพื่อการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่ง การใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนั้นจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากสมาร์ทโฟนแทบกลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของประชากรในแต่ละประเทศไปแล้ว ส่วนอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมรองลงมา คือ การใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยการใช้งานนั้นจะเข้าผ่านเว็บไซต์ลักษณะจะเหมือนกับแอบพลิเคชั่นในมือถือกล่าวคือต้องเป็นสมาชิกก่อนโดยการใช้งานจะต้องมี Username และ Password เช่นกัน โดยการทำธุรกรรมแต่ละครั้งนั้นในรูปแบบของความปลอดภัยก็ต้องมีการยืนยันในรูปแบบรหัสยืนยัน (OTP) ผ่านสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ SMS เช่นกันแต่จะมีการใช้งานที่มีเมนูให้เลือกมากกว่าเนื่องจากขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้น มีขนาดใหญ่และรองรับการทำงานในรูปแบบต่างๆได้มากกว่าการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟน

 

ในส่วนของผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านช่าง ผู้รับเหมา เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้การใช้งานการทำธุรกรรมออนไลน์หรือธนาคารออนไลน์ ผ่านสมาร์ทโฟนให้ได้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากจะทำให้ท่านสะดวกในการทำธุรกิจ อาทิเช่น การโอนเงินจ่ายค่ารับเหมางานจากลูกค้า โดนท่านลองจินตนาการดูว่า เมื่อท่านตกลงทำงานลูกค้าของท่านนัดโอนเงินค่ามัดจำการทำงานก่อน 20% พอถึงวันทำงานลูกค้าบอกว่าโอนเงินเข้าบัญชีให้แล้ว หากท่านไม่ได้สมัครธุรกรรมการเงินออนไลน์ไว้ ท่านที่เป็นผู้รับเหมาก็จำเป็นต้องเดินทางไปที่ธนาคารหรือสถานที่ทีมีตู้ ATM เพื่อตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีอีกครั้ง ทำให้ไม่สะดวกและเสียเวลาเป็นอย่างมาก หากท่านมีบริการของการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ในสมาร์ทโฟนของท่าน เมื่อลูกค้าบอกว่าได้โอนเงินแล้ว ท่านก็สามารถเปิดดูข้อมูลได้เลยทันทีในสมาร์ทโฟน นอกจากนั้นการชำระค่ารับเหมาก่อสร้างผ่านธุรกรรมออนไลน์ ก็ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันในการชำระเงินได้ทั้งสองฝ่ายเมื่อมีปัญหากันเกิดขึ้น เนื่องจากระบบจะมีหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง นี่ก็คือเหตุการณ์หนึ่งที่ยกตัวอย่างให้เห็น ด้านของความสะดวก สบาย และความปลอดภัยในการนำระบบธุรกรรมออนไลน์มาใช้ในด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง

 

ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนที่มีความจำเป็น ในการทำธุรกรรมทางการเงินอยู่เป็นประจำ ควรจะให้ความสนใจในด้านการใช้งานธุรกรรมการเงินออนไลน์ผ่านสมาร์โฟนให้ได้ เป็นพื้นฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านช่าง ผู้รับเหมา เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือบุคคลในสายอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานธุรกรรมทางเงิน ซึ่งจะทำให้ท่านลดขั้นตอนต่างๆ ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง มีความปลอดภัยในระดับที่ไว้ใจได้ และส่งผลให้ท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และอาจเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ให้ท่านเจ้าของกิจการประสบความสำเร็จในธุรกิจของท่านได้อีกทางหนึ่งด้วย

โฆษณาออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแซรงหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปแล้ว

โฆษณาออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแซรงหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปแล้ว

 

ระบบอินเตอร์เน็ตถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งาน ทำให้วงการการสื่อสารของโลกเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ายุคการสื่อสารที่ไร้พรมแดน มีความสะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้คนที่อยู่บนโลกใบนี้เชื่อมต่อถึงกันเป็นโครงข่ายที่สัมพันธ์กันไปทั่วโลก เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามจากอีกซีกโลกหนึ่งและทางอีกซีกโลกหนึ่งก็จะรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้วระบบอินเตอร์เน็ตยังสามารถนำไปใช้งานได้กับทุกวงการที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ผู้คนนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่แต่ละประเทศได้จัดเตรียมไว้บริการให้กับประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศของตนเอง โดยเปรียบเสมือนสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เคยมีมาแล้ว ดังเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน เป็นต้น

 

ระบบโทรศัพท์ไร้สาย หรือ โทรศัพท์มือถือ ถูกพัฒนามาก่อนระบบอินเตอร์เน็ตโดยวิวัฒนาการมาจากโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้สายโทรศัพท์เชื่อมต่อกันและถูกพัฒนามาเป็นแบบไร้สายและมีสัญญาณที่ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของโลก และได้รับความนิยมจากผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นอุปกรณ์สื่อสารพื้นฐาน โดยระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อกำเนิดขึ้นมาช่วงแรกๆ ก็ใช้การส่งสัญญาณเช่นเดียวกันกับสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐาน กล่าวคือใช้สายโทรศัพท์บ้านในการนำสัญญาณให้เชื่อมต่อถึงกัน โดยมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นเครื่องรับและส่งข้อมูลถึงกัน โดยได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันและมีความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านสายสัญญาณโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายวงการ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา ธนาคาร การแพทย์ การหทาร แทบจะกล่าวได้ว่าครอบคลุมไปแทบทุกภาคส่วนในโลกของเรานี้

 

ภายหลังจากระบบอินเตอร์เน็ตถูกพัฒนาขึ้นมา ก็ทำให้โทรศัพท์มือถือถูกพัฒนาขึ้นตามมาด้วย เพื่อให้รองรับและใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยนิยมเรียกชื่อใหม่กันว่า สมาร์ทโฟน โดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพคล้ายกับเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งเลยทีเดียว โดยสามารถใช้ในการเข้าเว็บไซต์ สนทนาผ่านแอฟพลิเคชั่นต่างๆ เป็นธนาคารออนไลน์ที่สามารถ ฝาก ถอน โอนเงิน หรือทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ด้วย และยังสามารถใช้งานด้านอื่นๆ ได้อีกมากมาย จึงทำให้เป็นที่นิยมของผู้คนเป็นจำนวนมาก และจำนวนผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนได้มีจำนวนแซรงหน้าผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปแล้ว เนื่องจากมีความสะดวก พกพาง่าย และใช้งานได้หลากหลายกว่า โดยอีกด้านหนึ่ง ผู้คนในสังคมบางกลุ่มให้ความสำคัญกับสมาร์ทโฟนโดยเปรียบเสมือนเป็นเครื่องประดับที่มีความหรูหราและทันสมัยบ่งบอกถึงฐานะทางสังคมของผู้ใช้งานเลยก็มี

 

ในด้านของการโฆษณาออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตก็เช่นกัน หลังจากมีผู้คนนิยมใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น เป็นผลทำให้โฆษณาออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่แสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้รับความนิยมต่อเนื่องมาเช่นกัน และมีจำนวนการรับชมแซรงหน้าการรับชมบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนมากขึ้นกว่าไปเรื่อยๆ ซึ่งจะแปรผันตามผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่มีจำนวนมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ดังนั้นผู้ที่วางแผนจะใช้การโฆษณาออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการในด้านธุรกิจ ควรจะให้ความสำคัญในการโฆษณาออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็นหลัก และปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือในการโฆษณาออนไลน์ ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อการแสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็นอันดับแรก และการโฆษณาออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของท่าน จะได้ผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ควรจะมี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ไว้ในบริษัทหรือไม่

ควรจะมี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ไว้ในบริษัทหรือไม่

 

ตำแหน่งฝ่ายขายและตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด ถือเป็นหัวใจหลักสำหรับที่มาของรายได้หลักของบริษัท ดังนั้นยอดขายของบริษัทจะได้มากหรือน้อยล้วนแล้วแต่จะขึ้นอยู่กับความสามารถของตำแหน่งฝ่ายขายและตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นสำคัญ ดังนั้นบริษัทแต่ล่ะบริษัทจึงให้ความสำคัญสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นอย่างมาก แต่จะได้มาซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง เนื่องจากตำแหน่งเหล่านี้ล้วนต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการการขายและการตลาด จึงจะสามารถทำการปิดการขายสินค้าหรือบริการได้นั่นเอง เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่เป็นความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในตนเองมาใช้ในการทำงาน เพื่อทำให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้ซื้อสินค้าหรือบริการที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ได้เป็นจำนานมาก และทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น

 

แต่ในปัจจุบันนี้โลกได้เข้าสู่ยุคการสื่อสารออนไลน์ จึงทำให้ช่องทางการทำการตลาดเปลี่ยนไปจากอดีตเป็นอย่างมาก ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายมักนิยมเข้าไปค้นหาข้อมูลของสินค้าและบริการผ่านช่องทางด้านอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นช่องทางที่มากกว่าช่องทางอื่นๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการด้านต่างๆ จึงให้ความสนใจกับช่องการจัดจำหน่ายทั้งสินค้าและบริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมากและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยสังเกตุได้ว่าทุกวันนี้ผู้คนทั่วไปจะเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้แทบทุกคน ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ครอบคลุมไปเกือบจะทุกหนแห่งบนโลกนี้ ดังนั้นผู้ประกอบการใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงการทำงานหรือระบบตามการเปลี่ยนแปลงของยุคการสื่อสารออนไลน์นี้ ก็อาจจะทำให้คู่แข่งทางธุรกิจแซรงหน้าไป และพ่ายแพ้จนถึงขั้นปิดกิจการไป ก็มีให้เห็นมาแล้วหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ จนไปถึงธุรกิจระดับโลก ก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วหลายองค์กรด้วยกัน

 

ดังนั้นผู้ที่เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ก็จะทำให้ยืดหยัดและประสบความสำเร็จในทางธุรกิจตลอดไป เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ของบริษัทถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับธุรกิจในด้านต่างๆ ที่จะทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์โฆษณา ตลอดจนขายสินค้าหรือบริการขององค์กรผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้เปลี่ยนพฤติกรรมนิยมมาเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการได้ทุกที่และตลอดเวลา โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย โดยไม่จำเป็นเป็นต้องไปถึงแหล่งที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จึงทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายลงได้เป็นอย่างมาก ตลอดจนช่องทางการชำระเงินที่พัฒนาให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันนี้มีให้เลือกทำการตลาดออนไลน์อยู่หลายช่องทาง และมีการให้บริการข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านการตลอดออนไลน์อยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อความสำเร็จทางด้านธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา

facebook เครื่องมือโฆษณาออนไลน์ฟรี ที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้

facebook เครื่องมือโฆษณาออนไลน์ฟรี ที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้

 

เมื่อพูดถึงเว็บไซต์ facebook มีผู้คนน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้งานมักจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่เข้าใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน facebook เป็นเว็บไซต์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้คนมีสังคมร่วมกันบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยสามารถแสดงผลได้หลายช่องทางทั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และบนสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้นแล้วเว็บไซต์ facebook ยังสามารถให้ กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ได้สามารถสร้างเพจหรือกลุ่ม ขึ้นมาบนเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือบริษัทของตนเองได้ด้วย จากการที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากเหล่านี้ จึงมีผู้ให้ความสนใจในการการสร้างเพจ หรือกลุ่มต่างๆ ที่มีความสนใจในด้านเดียวกันขึ้นเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางด้านธุรกิจต่างๆ กลุ่มทางด้านความชอบเหมือนๆกัน กลุ่มแฟนคลับ และอีกหลายๆ กลุ่มหรือหลายๆ เพจเกิดขึ้น

 

ในด้านของนักการตลาดให้ความสนใจในเว็บไซต์ facebook เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากรายงานสรุปรายได้ของเว็บไซต์ facebook ที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดและเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก นอกจากจะมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากแล้ว ทางทีมพัฒนายังได้คิดค้นการบริการและลูกเล่นใหม่ๆ ให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาใช้งาน อาทิเช่น การแสดงภาพวิดีโอสดผ่านเว็บไซต์และผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นตอบโต้กับผู้ที่แสดงภาพวิดีโอสดอยู่ในขนาดนั้นได้ และการบริการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ใช้งานโดยทั่วไป โดยเฉพาะสำนักข่าวต่างๆ หากมีเหตุการณ์หรือข่าวสารต่างๆ ที่ต้องการจะรายงานให้ผู้ชมได้ชมสดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการถ่ายทอดสดมากนักเหมือนอย่างเทคโนโลยีในอดีตเพียงแค่ใช้ สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็จะสามารถรายงานข่าวหรือสถานะการณ์ต่างๆ ได้ทันที จึงทำให้สำนักข่าวแทบทุกช่องมักนิยมมีเพจเป็นของตัวเอง เพื่อใช้รายงานข่าวหรือถ่ายทอดสดให้ผู้ชมที่ติดตามอยู่ได้ทันท่วงที และทำให้ผู้ติดตามรายการสื่อช่องนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นได้อีกช่องทางหนึ่ง ในด้านของผู้ประกอบการ เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้า หรือเจ้าของแบนด์ต่างๆ ก็มักจะใช้ช่องทางเว็บไซต์ facebook ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ หรือสินค้าที่ออกใหม่ให้กับลูกค้าทั่วไป ที่ติดตามได้ทราบถึงข้อมูลและส่งผลให้มียอดขายหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

 

ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการในช่องทาง ของการสร้างเพจ แฟนเพจ หรือกลุ่ม ขึ้นมานั้นเป็นบริการที่เว็บไซต์ facebook จัดทำให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาใช้บริการแบบฟรีๆ ไม่มีใช้จ่าย ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีธุรกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อ ด้านการจำหน่ายสินค้า หรือการให้บริการต่างๆ มักจะนิยมใช้ช่องทางผ่านเว็บไซต์ facebook เป็นจำนวนมาก และได้รับการตอบรับจากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมาก เมื่อเทียบกับการไม่มีค่าใช้จ่ายในการสร้างเพจ แฟนเพจ หรือกลุ่มขึ้นมา เพียงแต่ต้องหาผู้เชียวชาญในการจัดทำเท่านั้น และยังสามารถอัพเดทข้อมูลของตัวสินค้าหรือบริการได้ตลอดเวลาที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้คุ้มค่าต่อการลงทุนในด้านการประสัมพันธ์เมื่อเทียบกับรายได้ที่จะได้รับกลับมาจากขายสินค้าหรือการให้บริการ

รีวิวสินค้าหรือบริการไว้บน youtube แหล่งโฆษณาออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รีวิวสินค้าหรือบริการไว้บน youtube แหล่งโฆษณาออนไลน์ 24 ชั่วโมง

 

เว็บไซต์ youtube.com เป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งในด้านการรับชม คลิปวิดิโอหรือสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหว จำนวนผู้รับที่เข้ามารับชมในเว็บไซต์แต่ละวันจากทั่วทุกมุมโลกที่สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านครั้งของในแต่ล่ะวัน เว็บไซต์เป็นรูปแบบมีการบริการที่ฟรี ผู้ใช้งานยังสามารถสมัครสมาชิกเพื่อนำคลิปวิดิโอของตนเองเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ได้ นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชั่นการรับชมแบบการถ่ายสดที่เพิ่มขึ้นมาและได้รับความสนใจจากผู้รับชมอีกรูปแบบหนึ่ง ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีผู้รับชมคลิปวิดีโอผ่านเว็บไซต์ youtube.com มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมเพิ่มขึ้นอาจจะมาจากการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานทั่วโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรวดในการใช้งาน ความสะดวกในการเข้าถึง และครอบคลุมบริเวณการเข้าถึงได้มากขึ้น และมีราคาต่อปริมาณการใช้งานที่ถูกลง และในอนาคตจะมีการพัฒนาให้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผู้รับชมเว็บไซต์ youtube.com ก็จะสะดวกในการรับชมคลิปวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน

 

ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ yotube.com โดยส่วนมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งจะเป็นผู้ใช้งานที่นิยมเข้ามาเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก ทั้งการฟังเพลง การดูละครหรือภาพยนต์ย้อนหลัง การดูรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วก็มีผู้ใช้อีกจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาในเว็บไซต์ yotube.com เพื่อหาข้อมูลของสินค้าที่ตัวเองสนใจไม่ว่าจะเป็นด้าน การรีวิวรายละเอียดของสินค้า คุณภาพหรือคุณสมบัติของสินค้าจากผู้ใช้งานท่านอื่นๆ ที่รีวิวไว้ ตลอดจนถึงคู่มือการใช้งานสินค้าต่างๆ ของสินค้าที่ตนเองสนใจอยู่ ก็มีจำนวนอยู่ไม่น้อย ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการรีวิวสินค้า บางองค์กรหรือบางบริษัทก็จะเพิ่มจุดเด่นหรือจุดขายเพื่อความน่าสนใจของสินค้าหรือบริการเหล่านั้นก็มักใช้บริการว่าจ้างบรรดาเน็ตไอดอล ที่มีผู้ติดตามคลิปวิดีโอของแต่ละท่าน ในเว็บไซต์ youtube.com ให้ทำการรีวิวสินค้าให้หรือบางรายอาจจะทำในรูปแบบโฆษณาแฝงก็มีเช่นกัน การที่ให้พวกบรรดาเน็ตไอดอลรีวิวสินค้าให้นั้นก็เพื่อดึงดูดประชาสัมพันธ์ในตัวสินค้าให้รู้จักหรือผ่านสายตาของกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้

 

หากมองในด้านการตลาดแล้วเว็บไซต์ youtube.com ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเนื่องจากเป็นบริการที่ฟรีและมีผู้รับชมเป็นจำนวนมาก และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ทำการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ yotube.com ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการกำหนดเวลาการลงโฆษณาเนื่องจากมีการทำงานของตัวโฆษณาเองอยู่ตลอดเวลา แต่การโฆษณาฟรีโดยเพียงแค่นำข้อมูลสินค้าหรือบริการขึ้นสู่เว็บไซต์เท่านั้นโดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าชมได้รับทราบอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จึงมีการว่าจ้างพวกบรรดาเน็ตไอดอลให้ช่วยทำการตลอดให้อีกช่องทางหนึ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่เว็บไซต์ youtube.com ก็มีช่องทางในการหารายได้เข้าสู่เว็บไซต์เองโดยการลงโฆษณากับทางเว็บไซต์โดยตรง กล่าวคือโฆษณานั้นจะไปแสดงในคลิปวิดีโอต่างๆ ที่มีขั้นตอนในการแสดงตามวิธีการที่เว็บไซต์กำหนด ดังนั้นผู้ที่ต้องการลงโฆษณาและได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากการลงโฆษณาแบบโฆษณาตรงกับทางเว็บไซต์เองนั้นจะสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา และกำหนดค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาได้ โดยในระบบจะมีรายงานผลการทำงานของโฆษณาให้ผู้ใช้งานได้ทราบด้วยและสามารถนำมาวิเคราะห์ต่อได้เมื่อต้องการลงโฆษณาให้ประสบผลสำเร็จในครั้งต่อไป ดังนั้นช่องทางลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ yotube.com ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยม และมีประสิทธิภาพมากที่สุดช่องหนึ่งของการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต

กราฟิกแผนที่บริษัท จุดเล็กๆ ภายในเว็บไซต์ที่ควรเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง

กราฟิกแผนที่บริษัท จุดเล็กๆ ภายในเว็บไซต์ที่ควรเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง

 

แผนที่เปรียบเสมือนคู่มือการนำทางไปยังจุดมุ่งหมายให้ถูกต้องและรวดเร็ว ไม่ต้องต้องเสียเวลาในการค้นหาเส้นทางที่จะไปยังจุดมุ่งหมาย เมื่อมีผู้กำหนดไว้อย่างถูกต้องแล้ว ในด้านแผนที่ของบริษัทบนเว็บไซต์ ก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ใช้นำทางลูกค้ามาหาเราให้ถึงที่และสามารถปิดการขายในสินค้าหรือบริการได้อย่างรวดเร็ว แต่หากแผนที่นำลูกค้าไปผิดที่หรือหลงทางไปที่อื่นก็จะทำให้บริษัทนั้นเสียโอกาสในทางธุรกิจเป็นอย่างมาก อาจทำให้ลูกค้าเสียเวลา เสียอารมณ์ เสียความรู้สึก ตลอดจนอาจไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทนั้นๆ ก็เป็นไปได้ หากสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่ามากๆ แล้วต้องการใช้เวลาที่จำกัด ก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทเป็นอย่างมากได้เช่นกัน

 

ในการออกแบบแผนที่นั้นเราควรจะยึดจุดหลักๆ ขอสถานที่เหล่านั้นเป็นจุดสำคัญก่อน อาทิเช่น ถนน สถานที่สำคัญๆ ที่คนทั่วไปรู้จัก เป็นต้น เมื่อกำหนดจุดสำคัญๆ ได้แล้ว ควรจะระบุถนน ซอย บ้านเลขที่ ชั้นหรือห้อง กรณีมีสำนักงานหรือบริษัทอยู่บนตึกให้ถูกต้องและชัดเจน และลำดับต่อไปคือการกำหนดอัตราส่วนระยะทางให้ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องตรงตามมาตรฐานมากนัก เพียงแต่ให้ดูเหมาะสมกับระยะทางที่เป็นจริง ในส่วนของกราฟิกนั้นควรมีความชัดเจน โดยจำเป็นต้องเน้นในส่วนของ ถนน สถานที่สำคัญ และตัวบริษัทหรือองค์กรที่เป็นเป้าหมายของแผนที่ให้ชัดเจนมากที่สุด โดยขนาดของแผนที่ในเว็บไซต์ไม่ควรจะเล็กมากเกินไปหรือบางครั้งอาจจะต้องมีการเพิ่มพ์ปุ่มคลิกดูเพื่อขยายก็ได้หากพื้นที่แสดงแผนที่ในเว็บไซต์ไม่เพียงพอ และรูปภาพนั้นควรจะเน้นความสวยงามหรือสีสันให้ดูเหมาะสมบ้างเหมือนกัน และเพื่อความถูกต้องและความแน่ใจ ควรส่งแผนที่ให้คนที่รู้จักและอาจไม่เคยมาแถวนั้นมากก่อนทดลองดูแผนหรืออาจจำลองว่าท่านเป็นลูกค้าหรือผู้ที่จะมาติดต่อกับบริษัทจะมาตามแผนที่ได้ถูกต้องหรือเปล่า ก็จะเป็นการทดลองตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากในขั้นตอนสุดท้าย

 

อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้มีในแผนที่ในปัจจุบันคือตำแหน่งพิกัดใน google เราสามารถไปปักจุดตำแหน่งพิกัดของหน่วยงานหรือบริษัทของท่านบนแผนที่ในเว็บไซต์ google map ของท่านอีกช่องทางหนึ่ง เนื่องจากมีบุคคลทั่วไปจำนวนมากใช้การนำทางจาก google map หรือตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางไปที่เหล่านั้นผ่านช่องทาง google map โดยอาจจะระบุตำแหน่งพิกัดในกราฟิกแผนที่ ที่หน้าเว็บไซต์ของท่านหรือนำโค้ดที่ไว้แสดงแผนที่ตำแหน่งพิกัดใน google map บนเว็บไซต์ของท่านด้วยก็จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน เพื่อความสำเร็จของธุรกิจของหน่วยงานหรือบริษัทไม่ควรจะมองความรายละเอียดของกราฟิกแผนที่บริษัท จุดเล็กๆ ภายในเว็บไซต์ไปได้เป็นอันขาด

วิธีการใส่ backlink เนียนๆ ในเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมให้ดูเป็นธรรมชาติ

วิธีการใส่ backlink เนียนๆ ในเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมให้ดูเป็นธรรมชาติ

 

เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบันนี้โดยส่วนมากแล้วจะเป็นเว็บไซต์ประเภทเว็บไซต์เกี่ยวสังคมออไลน์ หรือข่าวสารด้านบันเทิง เป็นต้น โดยเว็บไซต์เหล่านี้มักจะเปิดให้แสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มบทความ ข้อมูลต่างๆ เข้าไปได้ด้วย และมีผู้นิยมใช้งานอยู่เป็นจำนวนมาก จากการที่มีผู้ใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากนี้เอง จึงมักมีผู้ใช้งานหลายๆ ท่าน ใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของตนเองในหลายๆ รูปแบบ ตั้งแต่การเขียนรีวิวแนะนำสินค้าหรือบริการ ในเชิงเขียนการบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์จริงที่เคยใช้บริการมาหรือใช้สินค้านั้นๆมา เช่นการ รีวิวสินค้าที่เคยใช้งานมา การรีวิวแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก เป็นต้น แต่ก็มีอีกหลายๆคน ที่มักไม่ค่อยใส่ใจในการทำโฆษณาให้เหมาะสมเท่าที่ควร เรียกได้ว่าไม่ลงทุนและทำแบบไม่เนียน คือการโพสสินค้าและบริการพล้อมลิงค์ที่เข้าไปหาตัวสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์เหล่านั้นโดยตรง โดยผู้เข้าใช้งานอาจจะเคยเห็นอยู่เป็นประจำ ทำให้ผู้ใช้งานท่านอื่นๆทั่วไปเกิดความรำคาญและไม่ชอบโฆษณาที่ใช้หลักการแบบนี้ก็มีอยู่ไม่น้อย อาจส่งผลให้แจ้งร้องเรียนผู้ดูแลเว็บไซต์ ให้บล็อกหรือลบโฆษณา ตลอดจนผู้ใช้งานท่านนั้นไปเลยก็เป็นได้ และอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของสินค้าหรือบริการเหล่านั้นจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานเว็บไซต์นั้นอยู่ที่มีจำนวนมากก็เป็นไปได้

 

โดยก่อนที่เราจะไปรู้ถึงวิธีการใส่ backlink เนียนๆ ในเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมให้ดูเป็นธรรมชาตินั้น จะอธิบาย backlink ก่อนว่าคืออะไร ทำไมต้องสร้าง backlink และ backlink นั้นมีความสำคัญอย่างไร โดยกล่าวคือ backlink ก็คือลิงค์หรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของเว็บไซต์เป้าหมายไม่ว่าจะเป็น ลิงค์ของสินค้าหรือลิงค์ของบริการที่อยู่บนเว็บไซต์ โดยที่ backlink นั้นๆ จะถูกนำไปติดไว้กับเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ตัวมันเองด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น คลิกที่ backlink แล้วจะย้อนกลับมาแสดงข้อมูลของเว็บไซต์ที่เป็นสินค้าหรือบริการที่เราต้องการให้แสดงข้อมูล โดย backlink ที่ทำการสร้างขึ้นเหล่านี้ก็เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ในตัวของสินค้าและบริการ โดยมักจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ความนิยม ในเชิงเทคนิคของผู้รับทำ SEO หรือการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้ส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นในการค้นหาข้อมูลของคำค้นที่ต้องการ ผ่านเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล (เว็บไซต์ Search Engine) เว็บไซต์หลักและที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเว็บไซต์ google.com โดยมีหลักการส่วนหนึ่งว่า “หากมี backlink จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและมีเนื้อหาใกล้เคียงกันแล้ว มีลิงค์ส่งกลับมาหาเว็บไซต์ที่เป็นเป้าหมายนั้น และมีจำนวนหลายเว็บไซต์มากอยู่ระดับหนึ่งจะทำให้เว็บไซต์ที่ทำ SEO นั้น อันดับของการค้นหาในคำค้นที่ต้องการดีขึ้น” (ซึ่งยังมีหลักการอื่นๆอีกมากมายรวมอยู่ด้วย) แต่หากพิจารณาโดยทั่วไปแล้วอาจทำให้มีผลต่อการเข้ามาในเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมได้มากขึ้นอยู่เหมือนกันเนื่องจากผู้ที่เข้าเยี่ยมชมในเว็บเหล่านั้นอาจมีจุดมุ่งหมายเข้ามาชมในเรื่องเดียวกันกับเว็บที่ฝาก backlink ไว้ เนื่องจากมีเนื้อหาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกัน โดยทั่วไปแล้ว backlink จะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆ คือ backlink ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝากไว้กับเว็บไซต์อื่นๆที่ได้รับความนิยม เช่น เว็บไซต์พันทิพ เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์กระปุก และอีกๆหลายเว็บไซต์ เป็นต้น เราจะขอไม่อธิบาย การฝาก backlink กับเว็บไซต์ที่มีค่าใช้จ่ายในบทความนี้ ส่วนอีกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มของเว็บไซต์ที่ผู้ฝากไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝาก backlink แต่อาจจะต้องมีการใช้เทคนิคหรือวิธีการเข้ามาช่วยเช่น เว็บไซต์ facebook.com เว็บไซต์ youtube.com เว็บไซต์พันทิพในส่วนของบทความหรือเนื้อหา และเว็บไซต์อื่นๆในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

 

เรามาเริ่มต้นที่เว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยมในการฝาก backlink เป็นอันดับแรกๆ เลยคือเว็บไซต์ faceboo.com หลายๆคนคงทราบว่าเว็บไซต์นี้สามารถฝาก backlink ได้โดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่ที่อยากแนะนำก็คือ ควรจะฝาก backlink ในกลุ่มหรือในเพจ ที่มีสมาชิกให้ความสนใจในเรื่องเดียวกันและมีจำนวนสมาชิกอยู่เป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้รับเหมา หากมีคนนำ backlink ที่เป็นสินค้าสำหรับความสวยความงามเข้าไปฝากไว้ ก็จะไม่ค่อยได้รับความนิยมและสนใจเท่าไร หรือบางครั้งอาจจะถูกบล็อก ถูกรายงานความไม่เหมาะสม หรือลบออกจากกลุ่มไปเลยก็เป็นได้ ดังนั้น ผู้ฝาก backlink ควรพิจารณากลุ่มหรือเพจที่มีเนื้อหาหรือความสนใจในเรื่องเดียวกันกับเว็บไซต์เป้าหมายของ backlink และควรระบุเนื้อหาหรือรายละเอียดของสินค้าและบริการลองไปก่อนและตามด้วย backlink ที่ต้องการตามหลังไปด้วยทุกครั้ง

 

ในส่วนของเว็บไซต์ yotube.com ก็จะมีลักษณะคล้ายๆ กันแต่จะใส่ รายละเอียดและ backlink ในส่วนของความเห็นต่อคลิปวิดีโอนั้นๆ เราควรจะเลือกคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาที่มีความสำพันธ์กับเว็บไซต์ที่เป็น backlink โดยอันดับแรกเราความจะแสดงความเห็นให้ตรงกับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนั้นก่อน อาจจะใช้ในรูปแบบความคิดเห็น ความแสดงความขอบคุณ หรือมุกตลกเฮฮาที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นจุดที่สนใจและตามด้วย backlink ของเราก็เป็นไปได้ ไม่ควรจะเป็นการด่าทอ เสียดสี ดูถูก หรืออะไรก็ตามที่ทำให้ผู้ใช้งานท่านอื่นเข้าใจในทางที่ไม่ดี ถึงบางครั้งอาจจะเรียกร้องความสนใจในความคิดเห็นได้มากก็ตาม แต่ก็จะทำให้ผู้เข้าชมส่วนใหญ่ไม่ชอบ และส่งผลตามเข้ามาที่ backlink และโจมตีสินค้าหรือบริการของเราในวิธีการต่างๆ ก็เป็นได้

 

และเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและมีเจ้าของเป็นคนไทยเราเอง อย่างเช่นเว็บไซต์พันทิพ ผู้ใช้งานจะมีหลากหลายรูปแบบโดยแยกตามความสนใจ ภายในเว็บไซต์จะแยกออกเป็นหลายๆ ห้องตามความสนใจของผู้เข้าใช้งาน ดังนั้นผู้ที่ต้องการฝาก backlink ก็ควรจะเลือกห้องที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของเว็บไซต์ backlink เรา โดยจะมีอยู่สองรูปแบบคือ การนำเข้าข้อมูลแบบการทำเป็นบทความและการแสดงความคิดเห็น ในส่วนการแสดงในลักษณะบทความนั้น ที่นิยมมากที่สุดจะเป็นการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว หรือการรีวิวการใช้งานสินค้า เป็นหลัก ในการรีวิวนั้นความจะเน้นรูปภาพที่สวยงามและเสริมด้วยข้อความ ในการใส่ข้อความนี้ท่านอาจจะทำการแทรก backlink ลงไป และอีกส่วนหนึ่งก็คือการแทรก backlink ตอนท้ายของการรีวิว ไม่ควรจะแทรก backlink มากเกินไป โดยทางเว็บไซต์พันทิพ จะมีข้อกำหนดอยู่ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือการแทรก backlink ลงในความคิดเห็นลักษณะจะเหมือนกับเว็บไซต์ facebook.com และเว็บไซต์ youtube.com คือเนื้อหาที่จะแสดงความคิดเห็นนั้นควรจะสัมพันธ์กับบทความแล้วก็มาปิดท้ายด้วย backlink เป็นต้น