บริการรับโทรศัพท์และให้ข้อมูลลูกค้า

โปรตีนซอฟท์มีบริการรับโทรศัพท์และให้ข้อมูลลูกค้าสำหรับธุรกิจก่อสร้าง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้รับเหมาในการรับโทรศัพท์และให้ข้อมูลกับลูกค้า โดยผู้รับเหมาสามารถให้เวลาในการทำงานหลักของท่านอย่างเต็มที่หมดห่วงในเรื่องการรับโทรศัพท์และให้ข้อมูลรายละเอียดของงานที่จะทำกับลูกค้า เราจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการในการรับโทรศัพท์และให้ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าต้องการทราบ โดยการจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้รับเหมาเอง.

ผู้รับเหมาที่ใช้บริการกับเรา เพียงแค่ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานที่รับทำให้กับเจ้าหน้าที่ของเรา ทางเราจะนำข้อมูลที่ได้รับนั้นไปเรียบเรียงเพื่อใช้ตอบคำถามทางโทรศัพท์และช่องทางอื่นๆให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเพื่อต้องการทราบรายละเอียด เมื่อลูกค้าตอบตกลงหรือต้องการจะใช้บริการกับผู้เหมาแล้วเราจะทำการแนะนำให้ลูกค้าได้คุยรายละเอียดขั้นตอนการทำงานตลอดจนราคากับผู้รับเหมาโดยตรงอีกครั้ง.

ผู้รับเหมาที่ใช้บริการกับเรา จะได้รับความสะดวกสบายเพราะมีเจ้าหน้าที่ของเราช่วยอำนวยความสะดวกให้บริการ โดยผู้รับเหมาสามารถให้เวลาในการทำงานหลักของท่านอย่างเต็มที่ หมดห่วงในเรื่องการรับโทรศัพท์และให้ข้อมูลรายละเอียดของงานที่จะทำกับลูกค้า. โปรตีนซอฟท์ พลังแห่งอินเตอร์เน็ต ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน