บริการรับทำเว็บไซต์

โปรตีนซอฟท์พร้อมให้บริการรับทำเว็บไซต์รูปแบบมาตรฐานที่พัฒนาโดยใช้ wordpress เป็นตัวจัดการเว็บไซต์พื้นฐานที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก ผู้ใช้บริการจะได้รับเว็บไซต์ที่สวยงาม มีคุณภาพ และใช้งานง่าย พร้อมมีทีมงานของเราให้บริการใส่ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการเข้าไปในเว็บไซต์ และมีบริการแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ตลอดจนการอัพเดรทข้อมูลให้น่าสนใจและเป็นปัจจุบันเพื่อให้เว็บไซต์เกิดประโยชน์สูดสุดแก่เจ้าของเว็บไซต์.

สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ

• มีหน้าเว็บไซต์ที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน มีกราฟิกสวยงาม เช่น เกี่ยวกับเรา ประวัติของเรา ผลงานของเรา เป็นต้น
• มีกราฟฟิกสไลด์โชว์ สินค้าหรือบริการ เด่นๆ สามารถเพิ่ม แก้ไข และจัดการข้อมูลได้
• มีหน้าแสดงสินค้าหรือบริการ สามารถเพิ่ม แก้ไข และจัดการข้อมูลได้
• มีหน้าแสดงผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และจัดการข้อมูลได้
• มีหน้าแผนที่บริษัทหรือกิจการเป็นรูปภาพกราฟิกที่สวยงามเข้าใจง่าย
• ฟรี โดเมน(ชื่อเว็บ) และ โฮดติ้ง(พื้นที่เก็บเว็บ)
• ฟรี หน้าติดต่อเราส่งข้อมูลเข้าอีเมลเจ้าของเว็บ

ผู้ใช้บริการจะได้รับเว็บไซต์ที่สวยงาม มีคุณภาพ และใช้งานง่าย สามารถนำเสนอข้อมูลบริษัท ผลงานของบริษัท และข้อมูลต่างๆของบริษั ทำให้ผู้รับชมเว็บไซต์ของบริษัทเกิดความน่าเชื่อถือ พร้อมบริการให้คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น การอัพเดรทข้อมูลให้น่าสนใจเพื่อให้เว็บไซต์เกิดประโยชน์สูงสุด. โปรตีนซอฟท์ พลังแห่งอินเตอร์เน็ต ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน