บริการหางานให้ช่างฝ้าเพดานและผู้รับเหมางานฝ้าเพดาน

เราเปิดโอกาสให้ช่างฝ้าเพดานมีประสบการณ์และความชำนาญ มาร่วมทีม สร้างผลงานคุณภาพ ทำงานกับทีมมีประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเติบโตและพัฒนาทักษะได้อย่างคุ้มค่า.